Vector Smart Object

מדיניות או תרבות?

الثقافة أم السياسة؟

?Culture or Policy

15-16.9

2020

מושבים וסדנאות

יום ג׳

15.9.2020

מדיניות תרבות – למה לנו?

מושב הפתיחה של הכנס הוקדש לליבת הסוגיה "מדיניות או תרבות?"
שר התרבות והספורט מר חילי טרופר כיבד את המושב בהשתתפותו.

בחלקו הראשון הוצג מחקר המדיניות "ממלכתיות במדיניות תרבות" פרי עטה של עו"ד עדנה הראל פישר, שהושק בכנס ומעלה על נס את חשיבותם של מדיניות תרבות וחופש ביטוי אמנותי לחברה.

חלקו השני של המושב נפתח בדבריו של שר התרבות והספורט; המשכו הוקדש לבחינת המתח האפשרי שבין מדיניות לבין תרבות ולדיון באחריות המדינה ובמחויבותה לתחום יצירתי ותוסס זה, אוטונומי במהותו וחיוני לחברה דמוקרטית. נבחנו היחסים שבין נבחרי הציבור לגורמים המקצועיים השותפים בעיצוב המדיניות לתחום התרבות וביישומה. שאלות אלה מקבלות משנה תוקף בעת הנוכחית לנוכח מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי בארץ ובעולם, והן נבחנו לאור משברים אלה.

מדיניות תרבות – למה לנו?

מושב פותח -

16:00-17:45

מושב פותח: מדיניות תרבות – למה לנו?

דברי פתיחה  – ראשי המוסדות ונציגות הכנס

פרופ' שי פלדמן, נשיא המכללה האקדמית ספיר

מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

נציגות קרן אדמונד דה רוטשילד

גב' שירה לפידות, ראש התוכנית לתואר שני – מנהיגות תרבות  

הצגת מחקר המדיניות "ממלכתיות במדיניות תרבות"

עו"ד עדנה הראל-פישר, עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

דיון:  בין מדיניות לתרבות –  בימים כתיקונם ובימי משבר 

מנחה: עו"ד עדנה הראל-פישר, עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פותח המושב: מר חילי טרופר, שר התרבות והספורט

גב' רחל עזריה – מחברת הספר "המדריכה למהפכה", חברת כנסת וסגנית ראש עירית ירושלים לשעבר

חברת הכנסת אורלי פרומן, סיעת יש עתיד – תל"ם הכנסת ה -23 אשת חינוך, מנכ"לית משרד התרבות והספורט, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך ומנהלת אגף החינוך בעיריית כפר סבא לשעבר.

פרופ׳ יולי תמיר – אשת חינוך, חברת הכנסת, שרת החינוך ושרת הקליטה לשעבר. נשיאת מכללת שנקר בין השנים 2010-2020 ונשיאת מכללת בית ברל החל משנת 2021.

הדוברים:

פרופ' שי פלדמן

נשיא המכללה האקדמית ספיר

מר יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

שירה לפידות

ראש התוכנית לתואר שני – מנהיגות תרבות  

עו"ד עדנה הראל-פישר

עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מר חילי טרופר

שר התרבות והספורט

רחל עזריה

מחברת הספר "המדריכה למהפכה", חברת כנסת וסגנית ראש עירית ירושליים לשעבר

פרופ' יולי תמיר

אשת חינוך, חברת הכנסת, שרת החינוך ושרת הקליטה לשעבר

אורלי פרומן

אשת חינוך, חברת הכנסת, שרת החינוך ושרת הקליטה לשעבר

יום ג׳

15.9.2020

עקרון הריחוק ויישומו - חופש הביטוי התרבותי ורב תרבותיות

המושב השני של הכנס עסק בעקרון הריחוק (Arm’s Length Principle).

לעיקרון זה חשיבות מיוחדת בתחום התרבות, באשר הוא מאפשר לעצב מדיניות וליישמה באופן חסר פניות פוליטית ומתוך מתן ביטוי למגוון החברתי ולרב-תרבותיות של החברה.

בחלקו הראשון של המושב התארחו ד"ר מלגוז'טה לודויסיאק (פולין) ופרופ' ויקטוריה אלכסנדר (אנגליה), אשר הציעו פרספקטיבות מעשירות בהקשר הבינלאומי וחלקו עמנו ניסיון משתי מדינות משמעותיות לדיון זה. באנגליה, כידוע, המועצה לתרבות היא דגם מנחה ליישומו של עקרון הריחוק. חלקו השני של המושב עסק בהיבטים מקומיים של עקרון הריחוק ויישומו, והתארחו בו משתתפים ממגוון תחומים ונקודות מבט של תחום התרבות בישראל והגורמים המוסדיים הפועלים בו – המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

הנחה את המושב פרופ' נסים קלדרון.

עקרון הריחוק ויישומו

מושב -

19:30 - 18:00

עקרון הריחוק ויישומו

ד"ר מלגוז'טה לודוויז'יאק, היסטוריונית של אמנות, מבקרת אמנות ואוצרת עצמאית (פולין)

פרופ' ויקטוריה אלכסנדר, מרצה לסוציולוגיה וניהול תרבות, גולדסמית'ס אוניברסיטת לונדון (בריטניה) 'נאו ליברליזם ועקרון הריחוק במדיניות התרבות בבריטניה'          

דיון: עקרון הריחוק בהקשר המקומי

מנחה: פרופ' נסים קלדרון, המכללה האקדמית ספיר

משתתפים: גב' איבתיסאם מרענה מנוחין, מפיקה ועורכת תוכן טלוויזיה וקולנוע     

גב' ענת רדנאי, מנכלי"ת אי"ב – ארגון יוצרים עצמאיים

מר יואב שורק, עורך כתב העת השילוח

ד"ר נפתלי שם טוב, האוניברסיטה הפתוחה

הדוברים:

ד"ר מלגוז'טה לודוויז'יאק

היסטוריונית של אמנות, מבקרת אמנות ואוצרת עצמאית (פולין)

פרופ' ויקטוריה אלכסנדר

פרופסור לסוציולוגיה וניהול תרבות, גולדסמית'ס אוניברסיטת לונדון, בריטניה

פרופ' נסים קלדרון

המכללה האקדמית ספיר

מר' יואב שורק

עורך כתב העת השילוח

גב' אבתיסאם מראענה מנוחין

במאית, מפיקה ועורכת תוכן טלוויזיה וקולנוע

גב' ענת רדנאי

מנכלי"ת אי"ב- ארגון יוצרים עצמאיים

ד"ר נפתלי שם טוב

האוניברסיטה הפתוחה

סדנאות

15.9.2020

הערכה ככלי מעשי לקביעת מדיניות תרבות

בימינו, הערכת האימפקט שמשיגים ארגונים בתחום התרבות נעשתה שכיחה עקב דרישותיהם של גורמי ממשל ותורמים פרטיים למדוד את ההשפעה שמושגת דרך תמיכתם הכלכלית בפעילות תרבות. מנהלים בתחום התרבות נדרשים לפתח הבנה גוברת במודלים ובפרקטיקות של הערכה.

חלקם משתמשים בממצאי הערכה כדי לגבש אסטרטגיה ארגונית וכן כדי להשפיע על מדיניות תרבות. בסדנה התנסינו בפועל בכובע של מעריכים: בנינו יחד מתווה עקרוני להערכה עבור ארגון ספציפי בתחום התרבות ומיפינו את השימושים שיכולים להיות לממצאי ההערכה על קביעת מדיניות התרבות בשדה שבו פועל הארגון.

15.9.2020

14:00-15:45

שם המנחה

ד"ר שני קונה

תכנון ועיצוב מדיניות תרבות בראייה בין תרבותית

גיוון תרבותי הוא אבן יסוד בקיומה של תרבות עשירה, מקצועית ואותנטית. תרבות חדשנית ועדכנית הנשענת ומשקפת את מכלול הרקעים והפרספקטיבות המצויים בחברה שלנו. כיצד נוכל להבטיח שגיבוש החזון, תכנון האסטרטגיה ותכניות העבודה יתכוננו מתוך ראייה רחבה הלוקחת בחשבון את מידת הרגישות המודעות והידע הנדרשים כדי ליישם גישה בין תרבותית?

הסדנה הציעה ארגז כלים מעשי לתכנון ועיצוב מדיניות הנשען על ה"עדשה הבין תרבותית", מודל שפותח ע"י צוות מומחי רשת "ערים בין תרבותיות" של מועצת אירופה. באמצעותו נעשה תהליך מיפוי של המאפיינים והאתגרים המרכזיים של תכנון תרבות בסביבה הבין תרבותית, והכרנו סט של כלים יישומיים אותם ניתן להטמיע בתהליכי חשיבה תכנון ויישום.

15.9.2020

14:00-15:45

שם המנחה

אסף רון

על הקשר שבין תהליכי היצירה למדיניות תרבות

בסדנה הצפנו שאלות ודנו בסוגיות שונות העולות מהקשר בין עשיית אמנות לבין השפעה על מדיניות תרבות – האם מנהל אמנותי או אמן יכול להשפיע על עיצוב מדיניות תרבות? מה הקשר בין תהליך היצירה עצמו לבין מדיניות תרבות? מה מידת האחריות של אמן ביחס למדיניות תרבות ? 

המפגש נועד לאמנים, יוצרים מכל תחומים היצירה ואנשי תרבות ומדיניות. 

15.9.2020

14:00-15:45

שם המנחים

גב' ענת רדנאי

ד"ר ליאור זלמנסון

גיבסון בראל

דפנה קרון

מיפוי תרבות ככלי לעיצוב מדיניות

הסדנה עסקה בפרקטיקה של מיפוי תרבות (Cultural Mapping) כפעולה בין תחומית מתפתחת שמשלבת מערך של כלים מתודולוגיים יחד עם פלטפורמה למעורבות קהילתית.

מקובל להתייחס לתהליך של מיפוי כשלב מקדים לתכנון ופיתוח מדיניות תרבות. השיטה של מיפוי תרבות התמקדה באופן מסורתי בזיהוי, תיעוד, והנכחה של נכסים תרבותים בטריטוריה מסוימת, בעיקר מן הבחינה החומרית אך גם, באופן גובר, בהתייחסות לתרבות לא-חומרית.
בעוד שתהליך איסוף הידע הזה נשאר חשוב, במשך העשור האחרון התפתחה מתודת "מיפוי הד.נ.א התרבותי", שיטת ניתוח רחבה יותר העוסקת באפיון הקשר שבין תרבות, טריטוריה והאנשים החיים במסגרתם. המוקד של מיפוי תרבות מתרכז יותר ויותר באנשים שמתגוררים, חיים ומקיימים יחסי גומלין בתוך הטריטוריה ואלו הם הידע, החוויות, ההתנסויות, התנועות והזכרונות שלהם שהופכים לחלק אינטגרלי מההגדרה של נכסים תרבותיים והמשמעויות של המקום. באופן זה, מתודת מיפוי התרבות, כפלטפורמה לבנייה ועידוד של קשרים חברתים ודיון ציבורי, הפכה למרכזית יותר לפרקטיקות שלה. הסדנה סקרה את ההשפעות השונות על השדה, דנה במגמות השונות בו, הציגה מגוון של דוגמאות, התייחסה לסוגיות עיקריות ולאתגרים והציעה המלצות להמשך העיסוק בתחום.  

15.9.2020

14:00-15:45

שם המנחה

ד"ר ננסי דוקסברי

מדיניות בפרקטיקה – היכרות עם עשייה ויזמות תרבותית : קולות מהשטח

איך מדיניות תרבות באה לידי ביטוי בשטח?
מה יכולות יוזמות שונות בתחום התרבות לספר לנו על המדיניות?
ובאיזה מידה מנהלי תרבות ויזמי תרבות הם בעצם חלק ממעצבי המדיניות?

בסדנה הזו פגשנו שבעה סיפורי מקרה של יזמות תרבות עכשווית רב תחומית, המתקיימים באזורים גאוגרפיים שונים ומדברים בשפות אמנותיות שונות. סיפורי היזמות מעוררי מחשבה והשראה, והמפגש מתאים לכל מי שמבקש להבין את זירת התרבות בישראל לעומק, ואת החיבור בין העשייה התרבותית בשטח, לבין הכרעות ושיקולים של מדיניות.

סיפורי המקרה מתמקדים בשלושה הקשרים:
• עשייה תרבותית כמאפשרת נראות לזהות תרבותית
• עשייה תרבותית בהיבט בין תרבותי
• עשייה תרבותית מבוססת על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח

המפגש התקיים לכבוד סיום המחזור השלישי של תכנית המנהלים,
במחלקה לתרבות – יצירה והפקה, ובהשתתפות בוגריו ואורחים נוספים.

15.9.2020

12:00-13:30

משתתפים ואורחים

אבי ברנס

אוראל סעדה

איה כהן

אילי לוי

דנה הראל

יניב יצחק

מיכל דיין

תמר שם אור

מושבים וסדנאות

יום ד׳

16.9.2020

כלכלת תרבות ומדיניות תרבות

המושב השלישי של הכנס עסק בכלכלת תרבות ומדיניות תרבות.
בחלקו הראשון התארח פרופ' דייוויד ת'רוסבי (אוסטרליה), בכיר כלכלני התרבות בעולם ומי שהשפיע יותר מכול על התפתחותו של תחום מחקר הכלכלה של מדיניות תרבות. פרופ' ת'רוסבי דיבר על הערך הציבורי של תרבות ועל ההצדקות לתמיכה ציבורית בתרבות ואומנות הנובעות ממנו. 

חלקו השני הוקדש לחדשנות והתחדשות בכלכלת תרבות.
במסגרתו התייחסו מבחר חוקרים ואנשי ציבור לאתגרים הכלכליים העומדים בפני עולם התרבות בשגרה ובמיוחד בזמני משבר כמו העת הנוכחית, לתפקידם הפוטנציאלי של מקורות מימון נוספים ולתפקידה של מדיניות התרבות בהקשר זה.
חלק זה של המושב עסק במימון המונים (crowdfunding), בפילנתרופיה וקרנות תמיכה בתרבות ובפיתוח קהילתי בר-קיימא בעזרת אומנות.
ינחה את המושב ד"ר טל פדר. 

כלכלת תרבות והערך הציבורי של תרבות

מושב -

11:30-13:00

מושב: כלכלת תרבות והערך הציבורי של תרבות

פותח המושב: פרופ' דויד ת'ורסבי, המחלקה לכלכלה, Macquarie University, Sydney (אוסטרליה)אודות הערך הציבורי של תרבות ומדיניות תרבות

דיון:  חדשנות והתחדשות בכלכלת תרבות

מנחה: ד"ר טל פדר, המרכז למדיניות תרבות, אוניברסיטת אינדיאנה והמחלקה ללימודי תרבות – יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר

משתתפים:

פרופ' דאג נונן, O’Neill School at IUPUI, אינדיאנה (ארה"ב)

גב' מיכל אנגלברג, יעוץ וליווי אסטרטגיות, אימפקט

ד"ר גילי ברוך, מחקר, פיתוח ידע ותוכניות

עו"ד גליה פיט, מנהלת מקצועית, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ' תל אביב

הדוברים:

פרופ' דויד ת'ורסבי

המחלקה לכלכלה, Macquarie University, Sydney, סדני, אוסטרליה

ד"ר טל פדר

המחלקה לתרבות – יצירה והפקה, המכללה האקמית ספיר

פרופ' דאג נונן

פרופסור ב O’Neill School at IUPUI, ארה"ב

גב' מיכל אנגלברג

יעוץ וליווי אסטרטגיות, אימפקט

ד"ר גילי ברוך

מחקר, פיתוח ידע ותכניות

עו"ד גליה פיט

מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

יום ד׳

16.9.2020

מדינה, מדיניות אזורית, שלטון מקומי וקהילה

המושב הרביעי של הכנס הוקדש למקומן ולתפקידן של רשויות השלטון המקומי בגיבוש ובתכנון  מדיניות תרבות, על רקע הממשק בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי ומידת העצמאות והאוטונומיה המוקנות לרשויות השלטון המקומי.

את המושב פתחה ד"ר דאה וידוביץ' (קרואטיה), מנהלת קרן Kultura Nova, קרן ציבורית המוקדשת לארגוני חברה אזרחית העוסקים באומנות ובתרבות עכשוויות בקרואטיה.

ד"ר וידוביץ' הציגה את נקודת מבטה לנושא לאור ניסיונה הרב ובדגש על גישות של משילות משלבת. הנחתה את המושב גב' יעלה חזות-ינוקא. חלקו השני בחן היבטי תכנון ופיתוח של תרבות מקומית אל מול תכנון מדיניות תרבות ברמה הלאומית, בראי הבין-תרבותיות.

דגש מיוחד הושם על חשיבות המנגנונים של שיתוף ציבור ושותפות לתהליכי עיצוב ותכנון מדיניות בשלטון המקומי כמרכיב מרכזי לגיבוש זהות תרבותית מקומית.

מדינה, מדיניות אזורית, שלטון מקומי וקהילה

מושב -

13:15-14:45

מושב: מדינה, מדיניות אזורית, שלטון מקומי וקהילה

פותחת המושב:

ד"ר DEA VIDOVIĆ  מנהלת Kultura Nova Foundation, (קרואטיה)

'מדיניות תרבות דמוקרטית במאה ה -21: אתגרים ופרספקטיבות'

דיון: הלכה למעשה: מדיניות תרבות אזורית  ותהליכי שיתוף

מנחה: גב' יעלה חזות ינוקא, חוקרת, מרצה ואוצרת, המחלקה ללימודי תרבות – יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה

משתתפים:

גב' ליטל אמסלם אוזן, מנהלת תחום תרבות ואמנות, מועצה אזורית אשכול

מר גיורא יהלום, ראש אגף תרבות עיריית תל אביב

גב' גילה יעקובי גורביץ, ראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגליל, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מר שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע ובית ספר גודמן למשחק בנגב

גב' שהירה שלבי, יועצת ארגונית וחברת מועצת העיר חיפה

הדוברים:

ד"ר דאה וידווויץ'

מנהלת קרן קולטורה נובה, קרואטיה

גב' יעלה חזות ינוקא

חוקרת, מרצה ואוצרת, המחלקה ללימודי תרבות – יצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר

גב' ליטל אמסלם אוזן

מנהלת תרבות ואמנות במועצה אזורית אשכול

גב' גילה יעקבי גורביץ'

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מר גיורא יהלום

מנהל אגף התרבות והאמנויות, עיריית תל אביב – יפו

מר שמוליק יפרח

מנכ"ל תיאטרון באר שבע ובית ספר גודמן למשחק

גב' שהירה שלבי


יועצת ארגונית וחברת מועצת העיר חיפה

יום ד׳

16.9.2020

ממלכתיות מול תנועתיות - מדיניות תרבות בישראל 2020

המושב החמישי והמסכם ביקש לאגום את ההיבטים המגוונים שנפרשו במהלכו של הכנס למבט כולל על ממלכתיות ועל תנועתיות במדיניות תרבות בישראל 2020 ובהסתכלות צופה פני עתיד – עתיד של עשייה ויצירה בתחומי התרבות על יסוד שיח פורה של מדיניות תרבות.

את המושב הנחתה פרופ' דנה אריאלי.

הדיון חידד את הקשיים המרכזיים הנחווים בתחומי התרבות בישראל בשנים האחרונות, ובעת הנוכחית במיוחד, לנוכח העת המשברית – בריאותית, כלכלית, פוליטית וחברתית.

המושב עסק במהלכים המרכזיים המתחייבים כדי להבטיח כי בישראל תעוצב ותיושם מדיניות תרבות הנותנת מענה רחב היקף בהתאם לערכי המדינה, לצרכיה של החברה והיבטיה הרב-תרבותיים, וכן לצורכי תחום התרבות והעוסקים בו; מדיניות המתגבשת בשיתוף מכלול הגורמים הרלוונטיים והציבור.  

ממלכתיות מול תנועתיות

מושב מסכם-

15:00-16:30

מושב מסכם: ממלכתיות מול תנועתיות - מדיניות תרבות בישראל 2020

מנחה: פרופ׳ דנה אריאלי, הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון,

חוקרת וצלמת המתמחה בקשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה בדמוקרטיות ובדיקטטורות

משתתפים:

פרופ׳ דנה אריאלי, הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון, 'מדיניות תרבות צנזורה ומה שביניהם'

מר נביל עבוד אשקר, מייסד ומנכ"ל עמותת פוליפוני לחינוך

פרופ' טלי כץ גרו, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה

גב' ציפי מזרחי, מייסדת ומנהלת סטודיו משלך מרכז לאמנות נשים בירושלים, חברה במועצת המוזיאונים

מר איל שר, מנכ"ל פסטיבל ישראל

לסיכום היום: עו"ד עדנה הראל-פישר, עמיתת מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה

הדוברים:

פרופ' דנה אריאלי

חוקרת וצלמת, הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון

מר' נביל עבוד אשקר

מנהל אמנותי ומנכ"ל עמותת פוליפוני לחינוך מוזיקלי

פרופ' טלי כץ גרו

אוניברסיטת חיפה

גב' ציפי מזרחי

'סטודיו משלך'

מר איל שר

מנכ"ל פסטיבל ישראל

עו"ד עדנה הראל פישר

עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סדנאות

16.9.2020

תרבות כמנוף לפיתוח אזורי

המשתפים והמשתתפות בסדנה הוזמנו להכיר את הגישה של "כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ)" כפרדיגמה לניתוח תהליכי פיתוח אזורי פריפריה (חברתית וגיאוגרפית) וכסדר יום אלטרנטיבי לתפיסות הפיתוח הרווחות. במסגרת הסדנה רכשנו מושגי יסוד רלוונטיים והתנסינו התנסות ראשונית במודל מעשי וכלים ליישום התפיסה. 

הסדנה מתאימה במיוחד לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות ואזוריות, לצוותי חדשנות ויחידות אסטרטגיות, כמו גם למנהיגי ומנהיגות תרבות מקומית השואפים לרכוש משקפיים וכלים לקידום העשייה התרבותית המקומית בהיבטים הכלכליים, החברתיים-קהילתיים והסביבתיים שלה.

16.9.2020

9:30-11:15

שם המנחה

ד"ר גילי ברוך

תכנון משותף של מדיניות תרבות: מתודות בין תרבותיות של מעורבות

באופן מסורתי, קביעת מדיניות תרבות נשלטת ומנוהלת בתהליכים שמגיעים מלמעלה למטה, על ידי מקבלי החלטות ופוליטיקאים. המדיניות באופן הזה נקבעת מתוך הנחת יסוד, שאלו הנמצאים בעמדות כוח יודעים הכי טוב מה הכי נכון למקום מסוים או לחברה מסוימת. גישות המגיעות מלמעלה -למטה התעלמו פעמים רבות מחוויות החיים של אלו הנמצאים בשטח.
בסדנה הזו בחנו את הנחת היסוד הזו והסבנו את תשומת הלב שלנו ליתרונות של התחלת תהליך פיתוח מדיניות התרבות עם חוויות שלא מושרשות בתוך ידע אלא מגיעות מאלו שחיים ופועלים בזירות המושפעות באופן מידי מאותה המדיניות. הסדנה בחנה את האפשרויות הנמצאות ביצירה של תהליכי תכנון משותף של מדיניות בהקשר בין תרבותי.  

16.9.2020

9:30-11:15

שם המנחה

ד"ר נוהה נאסר

בניית אסטרטגיות אימפקט לארגוני תרבות

אחד האתגרים המרכזיים של עולם האמנות והתרבות הוא הכלכלי. בסדנה בחנו יחד כיצד אסטרטגיות כלכליות שונות ומגוונות קשורות לאסטרטגיות ההשפעה (האימפקט). התחלנו מלעשות סדר בעולם המונחים המתלווה לתכנון אסטרטגי: בחנו מהי אסטרטגיית אימפקט, איך מתקשרים אותה החוצה ואיך מוציאים אותה לפועל. הבנת המושגים הבסיסיים כפי שנעסוק בהם בסדנה, העניקה למשתתפים כלים שיכולים לחסוך משאבים רבים. בהמשך, הסדנה שילבה התייחסות לסוגיות שיעלו מן המשתתפים כדי לאפשר למידת עמיתים.

16.9.2020

9:30-11:15

שם המנחה

גב' מיכל אנגלברג

עיצוב מדיניות בנוגע למורשת ושימור תרבות

Sahapedia הוא ארגון בדמות אנציקלופדיה פתוחה, המשמש משאב לתחום האמנות, התרבות וההיסטוריה של הודו. Sahapedia  החל את פעילותו בשנת 2010 והוא מציע תוכן דיגיטלי בפורמט מולטימדיה – מאמרים וספרים, אפליקציות, צילומי סטילס ווידאו, ראיונות והיסטוריה שבעל פה, מפות וצירי זמן, שחוברו על ידי חוקרים ואוצרים מכל התחומים כגון: אמנות חזותית, קולנוע, אמונה, טקסים ומנהגים, היסטוריה, אומנויות הבמה ומלאכות יד. הערכים המנחים את העבודה הם נגישות, הכללה, שיתוף פעולה ואמינות.

Sahapedia מיועדת לכל המשתמשים המחפשים מידע על תרבות בהודו; סטודנטים, יוצרים, חוקרים, תיירים ואחרים.

בסדנה זו שמתארחת בכנס "תרבות או מדיניות? " צוות Sahapedia הציג פרויקטים ייחודיים המדגימים את הכלים שהארגון פיתח סביב השילוב של כלים דיגיטליים, עבודת תיעוד ויצירה עם הקהילה, מורשת תרבות ויישום של מדיניות תרבות. 

16.9.2020

9:30-11:15

שם המנחה

גב' פדמהפריה ג'נאנקירמאן