מדיניות או תרבות?

الثقافة أم السياسة؟

?Culture or Policy

15-16.9

2020

מאמרים ומחקרים

מדיניות תרבות – למה לנו?

הראל פישר, עדנה. (2020). ממלכתיות במדיניות תרבות. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

Bell, D., & Oakley, K. (2017). Cultural policy. London & New York: Routledge

Ivey, B. (2008). Arts, Inc.: How greed and neglect have destroyed our cultural rights. Berekley and Los Angeles: University of California Press

Mulcahy, K. V. (2006). Cultural policy: Definitions and theoretical approaches. The journal of arts management, law, and society, 35(4), 319-330

פדר, טל. (2019). חופש המימון, צורך המימון או כורח המימון: מימון ציבורי של תרבות ואומנות. אנליזה ארגונית, 25, 15-32.

עקרון הריחוק ויישומו - חופש הביטוי התרבותי ורב תרבותיות

Chartrand, H. H., & McCaughey, C. (1989). The arm’s length principle and the arts: an international perspective–past, present and future. Who’s to Pay for the Arts, 43-80

Kristóf, L. (2017). Cultural Policy in an Illiberal State. A Case Study of Hungary after 2010. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3(3), 126-147

Alexander, V. D. (2018). Heteronomy in the arts field: state funding and British arts organizations. The British journal of sociology, 69(1), 23-43

כלכלת תרבות והערך הציבורי של תרבות

Breznitz, S. M., & Noonan, D. S. (2020). Crowdfunding in a not-so-flat world. Journal of Economic Geography

Brooks, A. C. (2000). Public subsidies and charitable giving: Crowding out, crowding in, or both?. Journal of Policy Analysis and Management, 19(3), 451-464

Throsby, D. (2001). Economics and culture. UK: Cambridge university press

Throsby, D. (2010). The economics of cultural policy. UK: Cambridge University Press

הלכה למעשה: מדיניות תרבות אזורית ותהליכי שיתוף

Kangas, A., Duxbury, N., & De Beukelaer, C. (Eds.). (2019). Cultural Policies for Sustainable Development. Routledge

מה הלאה - לקראת מדיניות תרבות ממלכתית - מכילה, בת קימא ומתחדשת תדיר

Feder, T., & Katz-Gerro, T. (2012). Who benefits from public funding of the performing arts? Comparing the art provision and the hegemony–distinction approaches. Poetics, 40(4), 359-381

אריאלי, ד. (2008). אמנות ורודנות: אוואנגרד ואמנות מגויסת במשטרים טוטליטריים, תל אביב: ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב.